top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Praktijk Elfenlicht streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar diensten en zal dat wat in haar macht ligt doen om een zo goed mogelijk consult of workshop te geven.

Er kunnen geen rechten aan mijn adviezen worden ontleend. Het consult levert u spirituele en paranormale ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat u ermee verkiest te doen.

Wanneer u gebruik maakt van (telefonische of e-mail) consulten/diensten van Praktijk Elfenlicht gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. En bent u op de hoogte dat u op geen enkele wijze Praktijk Elfenlicht aansprakelijk kunt stellen voor een consult.

Annuleren van een afspraak kan tot ten minste 24 uur van tevoren kosteloos, daarna zal het consult of de workshop in rekening gebracht worden.

Wanneer Praktijk Elfenlicht om enige reden genoodzaakt is om een afspraak te annuleren zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk na constatering op de hoogte brengen. Hierbij maakt u in geen geval aanspraak op enige vorm van kostenvergoeding.
Praktijk Elfenlicht zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven.

Praktijk Elfenlicht geeft geen geld terug als het consult of de workshop niet aan uw verwachting voldoet of wanneer u anderszins niet tevreden bent. 
Een telefonisch spiritueel, of coaching consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘ingevoeld’ kan Praktijk Elfenlicht geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Praktijk Elfenlicht gaat er van uit dat u altijd zelf na blijft denken en zal u nooit adviseren om een (huis)arts of specialist buiten te sluiten. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes.

Praktijk Elfenlicht zal geen informatie van u verkregen in een consult aan derden doorgeven. Praktijk Elfenlicht hecht grote waarde aan het vertrouwen tussen u en haar. 

Mocht u gebruik willen maken van een e-mailconsult of opname consult is het niet toegestaan uw consulten te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en ontvangen van Praktijk Elfenlicht via het emailadres van de contactpagina op deze website.
Mocht u een klacht hebben en uw klacht gegrond zijn, stuur dan een e-mail met uitleg van uw klacht. Klachten worden serieus en vertrouwelijk behandeld.

Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J. Huisman, Praktijk Elfenlicht. Het auteursrecht en merkrecht van Praktijk Elfenlicht behoort toe aan Praktijk Elfenlicht, op grond van Merkrecht,  Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy en cookies

U staat bij Praktijk Elfenlicht in het bestand omdat u in het verleden heeft deelgenomen aan een van mijn activiteiten, te gast was of om een andere reden.

Praktijk Elfenlicht gebruikt uw gegevens om u te informeren, afspraken te maken of u iets toe te zenden met betrekking tot Praktijk Elfenlicht.

Praktijk Elfenlicht respecteert uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk behandelen.

Praktijk Elfenlicht zal in geen geval zonder overleg uw gegevens beschikbaar stellen aan andere partijen.

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren en op de hoogte te houden van activiteiten van Praktijk Elfenlicht.

Mocht u niet langer in het databestand willen staan, dan kunt u dat altijd aan Praktijk Elfenlicht doorgeven.

Cookies of vergelijkbare technieken die Praktijk Elfenlicht gebruikt zijn functionele, analytisch en
tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat b.v. uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij uw bezoek aan de website van Praktijk Elfenlicht wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

bottom of page